dimarts, 31 de maig de 2011

"Cap paraula acaba en consonant i casi totes porten accent a l’última vocal"

JUAN JOSÉ P. 
El Guaraní és una llengua que es parla a Amèrica del sud, sobretot a Paraguai ja que és la llengua oficial. Hi ha tres varietats d´aquesta llengua: el misionero o jesuítico; el guaraní parlat per guaranís i el guaraní Paraguai.

Per saber més...
El Guaraní va ser la primera llengua sud-Americana en arribar a ser oficial. Aquesta llengua la parlen 5.114.000 d´habitants.
El seu alfabet és:

- Majúscules: A, Ã, CH, E, Ẽ, G, G̃, H, I, Ĩ, J, K, L, M, MB, N, ND, NG, NT, Ñ, O, Õ, P, R, RR, S, T, U, Ű, V, Y, Ỹ, '.

- Minúsqules:
a, ã, che, e, ẽ, ge, g̃e, he, i, ĩ, je, ke, le, me, mbe, ne, nde, nge, nte, ñe, o, õ, pe, re, rre, se, te, u, ũ, ve, y, ỹ

1. En el teu país quanta gent parleu el Castellà i el Guaraní?
- El 90% parla guaraní i el 10% parla castellà.

2. Encara que el guaraní sigui oficial, quanta gent creus que el parlen el teu país?
- uns cinc milions i mig de persones .

3. Quines creus del nostre abecedari no estan en el teu abecedari?
- Hi ha totes les lletres però a l’hora d’escriure s’utilitza l’alfabet llatí.

4. T’ha costat adaptar-te a la llengua catalana?
No tant... l’entenc, però no el parlo molt bé.

5. Quins idiomes parleu a casa?
- El guaraní i el castellà .

6. Pots traduir aquestes paraules?
- si.
- Per què? - mba’ere.
- Com estàs? - mba’e reime.
- Hola - mba’ eichapa.
- Bon dia - ara’pora.
- Raul és divertit - Raul hory.
- Com sempre fa un bon sol - akointe kuarahy pora.
- Adéu - ahama.
- Bé - ipora.
- Em trobo malament - aime vai

7. A l’institut quines llengues apreneu?
- El guaraní, el castellà i l’anglès.

8. En quin idioma et comuniques més amb els teus amics?
- En guaraní.

9. En quins països es parla el guaraní?
- En parts d’Argentina, Bolivia i Brasil.

10. Em podries dir alguna curiositat de la teva llegua?
- Hummm... Cap paraula acaba en consonant i casi totes porten accent a l’última vocal.
- Per exemple: s’escriu tape (camí) i es llegeix ta’pe.

2 comentaris: